Positive Control Material

Obecný termín odkazující na uzavřený autentifikační systém, permisivní akční spojení, kódovaný přepínací systém, pozitivní systém povolení nebo jaderné příkazové a řídící dokumenty, materiál nebo zařízení.


Positive Control Material

Generic term referring to a sealed authenticator system, permissive action link, coded switch system, positive enable system, or nuclear command and control documents, material, or devices.

Použito v metodice