Poskytovatel společného řízení

Organizační úředník odpovědný za vývoj, provádění, hodnocení a sledování společných kontrol (tj. Bezpečnostních kontrol zděděných informačními systémy).

Použito v metodice