Poskytovatel společného řízení

Organizační úředník odpovědný za vývoj, provádění, hodnocení a sledování společných kontrol (tj. Bezpečnostních kontrol zděděných informačními systémy).


Common Control Provider

An organizational official responsible for the development, implementation, assessment, and monitoring of common controls (i.e., security controls inherited by information systems).

Použito v metodice