Posouzení hrozeb

Formální popis a vyhodnocení ohrožení informačního systému.


Threat Assessment

Formal description and evaluation of threat to an information system.

Použito v metodice