Posun hrozby

Odpověď odpůrců na vnímaná ochranná opatření a nebo protiopatření (tj. Bezpečnostní kontroly), při kterých protivníci změní některé charakteristiky svého úmyslu ublížit, aby se zabránilo a nebo překonali tyto bezpečnostní opatření / protiopatření.


Threat Shifting

Response from adversaries to perceived safeguards and/or countermeasures (i.e., security controls), in which the adversaries change some characteristic of their intent to do harm in order to avoid and/or overcome those safeguards/countermeasures.

Použito v metodice