Potential Impact

Zdá se, že ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti může mít omezený nepříznivý účinek nebo závažný či katastrofický nepříznivý vliv na organizační operace.


Potential Impact

The loss of confidentiality, integrity, or availability could be expected to have a limited adverse effect; a serious adverse effect, or a severe or catastrophic adverse effect on organizational operations, organizational assets, or individuals.

Použito v metodice