Potlačení tisku

Odstranění zobrazení znaků za účelem zachování jejich utajení.


Print Suppression

Eliminating the display of characters in order to preserve their secrecy.

Použito v metodice