Potřeba znát

Metoda izolace informačních zdrojů založená na potřebě uživatele mít přístup k tomuto zdroji za účelem výkonu své práce, ale ne více. Pojmy "potřebu-vědět" a "nejméně privilegia" vyjadřují tentýž nápad. Potřebujete-li znát, obecně platí pro lidi, zatímco nejméně privilegium se obecně uplatňuje na procesy.


Need-To-Know

A method of isolating information resources based on a user’s need to have access to that resource in order to perform their job but no more. The terms ‘need-to know” and “least privilege” express the same idea. Need-to-know is generally applied to people, while least privilege is generally applied to processes.

Použito v metodice