Povědomí

Bezpečnost informací

Činnosti, jejichž cílem je zaměřit pozornost jednotlivce na problematiku (zabezpečení informací) nebo na soubor otázek.


Awareness

Information Security

Activities which seek to focus an individual’s attention on an (information security) issue or set of issues.

Použito v metodice