Pověření

Objektová nebo datová struktura, která autoritativně váže identitu (a případně další atributy) do tokenu, který vlastní a řídí účastník.

Použito v metodice