Pověření

Objektová nebo datová struktura, která autoritativně váže identitu (a případně další atributy) do tokenu, který vlastní a řídí účastník.


Credential

An object or data structure that authoritatively binds an identity (and optionally, additional attributes) to a token possessed and controlled by a Subscriber.

Použito v metodice