Povinná kontrola přístupu

Prostředek omezující přístup k údajům založeným na různém stupni bezpečnostních požadavků na informace obsažené v objektech a odpovídající bezpečnostní prověrku uživatelů nebo programů, které jednají jejich jménem.


Mandatory Access Control

A means of restricting access to data based on varying degrees of security requirements for information contained in the objects and the corresponding security clearance of users or programs acting on their behalf.

Použito v metodice