Požadavky na zabezpečení

Požadavky uložené na informačním systému, které jsou odvozeny z platných zákonů, prováděcích příkazů, směrnic, politik, norem, pokynů, předpisů nebo postupů nebo organizačních úkolů / obchodních případů potřebných k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací , uloženo nebo přenášeno.


Security Requirements

Requirements levied on an information system that are derived from applicable laws, Executive Orders, directives, policies, standards, instructions, regulations, or procedures, or organizational mission/business case needs to ensure the confidentiality, integrity, and availability of the information being processed, stored, or transmitted.

Použito v metodice