Požadavky na základní zabezpeční

Popis minimálních požadavků nezbytných pro udržení přijatelné úrovně rizika informačním systémem.


Security Requirements Baseline

Description of the minimum requirements necessary for an information system to maintain an acceptable level of risk.

Použito v metodice