Pracovní faktor

Odhady úsilí nebo času, které potenciální pachatel potřebuje s určitými odbornými znalostmi a zdroji k překonání ochranného opatření.


Work Factor

Estimate of the effort or time needed by a potential perpetrator, with specified expertise and resources, to overcome a protective measure.

Použito v metodice