Pravděpodobnost výskytu

V analýze rizika informační bezpečnosti je vážící faktor založený na subjektivní analýze pravděpodobnosti, že daná hrozba je schopna využít danou zranitelnost.


Probability of Occurrence

In Information Assurance risk analysis, a weighted factor based on a subjective analysis of the probability that a given threat is capable of exploiting a given vulnerability.

Použito v metodice