Pravost

Nesporné autorství.


Authenticity

Undisputed authorship.

Použito v metodice