Předchůdce

Označení, že se útočník připravuje na incident.


Precursor

A sign that an attacker may be preparing to cause an incident.

Použito v metodice