Předispoziční podmínka

Podmínka, která existuje v rámci organizace, mise / podnikového procesu, podnikové architektury nebo informačního systému včetně jejího prostředí, které přispívá (tj. Zvyšuje nebo snižuje) pravděpodobnost, že jednou nebo více nežádoucí důsledky nebo nepříznivý dopad na organizační operace a aktiva, jednotlivce, jiné organizace nebo národy.


Predisposing Condition

A condition that exists within an organization, a mission/business process, enterprise architecture, or information system including its environment of operation, which contributes to (i.e., increases or decreases) the likelihood that one or more threat events, once initiated, will result in undesirable consequences or adverse impact to organizational operations and assets, individuals, other organizations, or the Nation.

Použito v metodice