Předmět hodnocení

Položka (tj. specifikace, mechanismy, činnosti, jednotlivci), na kterých se během hodnocení použije metoda hodnocení.


Assessment Object

The item (i.e., specifications, mechanisms, activities, individuals) upon which an assessment method is applied during an assessment.

Použito v metodice