Předmět hodnocení

Položka (tj. specifikace, mechanismy, činnosti, jednotlivci), na kterých se během hodnocení použije metoda hodnocení.

Použito v metodice