Předmětová úroveň zabezpečení

Citlivostní štítek objektů, ke kterým má objekt přístup k čtení i zápisu. Úroveň zabezpečení subjektu musí vždy dominovat úrovní clearance uživatele přiřazeného k objektu.


Subject Security Level

Sensitivity label(s) of the objects to which the subject has both read and write access. Security level of a subject must always be dominated by the clearance level of the user associated with the subject.

Použito v metodice