Přední šifra

Jedna ze dvou funkcí blokového šifrovacího algoritmu, která je určena volbou šifrovacího klíče. Termín "forward operace šifry" se používá pro TDEA, zatímco termín "forward transformace" se používá pro DEA.


Forward Cipher

One of the two functions of the block cipher algorithm that is determined by the choice of a cryptographic key. The term “forward cipher operation” is used for TDEA, while the term “forward transformation” is used for DEA.

Použito v metodice