Předpona pro uvolnění

Předpona připojená ke krátkému názvu klíčového materiálu vyrobeného v USA, který označuje jeho zahraniční uvolnitelnost. "A" označuje materiál, který je uvolnitelný pro konkrétní spojenecké národy a "USA" označuje materiál určený výhradně pro použití v USA.


Release Prefix

Prefix appended to the short title of U.S.-produced keying material to indicate its foreign releasability. "A" designates material that is releasable to specific allied nations, and "U.S." designates material intended exclusively for U. S. use.

Použito v metodice