Přehled auditu

Posouzení informačního systému pro vyhodnocení přiměřenosti zavedených bezpečnostních kontrol, zajištění jejich správného fungování, identifikace slabých míst a pomoc při provádění nových bezpečnostních kontrol, pokud je to nutné. Toto hodnocení se provádí každoročně nebo kdykoli dojde k významné změně a může vést k recertifikaci informačního systému.


Audit Review

The assessment of an information system to evaluate the adequacy of implemented security controls, assure that they are functioning properly, identify vulnerabilities, and assist in implementation of new security controls where required. This assessment is conducted annually or whenever significant change has occurred and may lead to recertification of the information system.

Použito v metodice