Přehled auditu

Posouzení informačního systému pro vyhodnocení přiměřenosti zavedených bezpečnostních kontrol, zajištění jejich správného fungování, identifikace slabých míst a pomoc při provádění nových bezpečnostních kontrol, pokud je to nutné. Toto hodnocení se provádí každoročně nebo kdykoli dojde k významné změně a může vést k recertifikaci informačního systému.

Použito v metodice