Přehrát

Schopnost zkopírovat zprávu nebo proud zpráv mezi dvěma stranami a opakovat je (opakovaně je odeslat) jedné nebo více stran.


Replay

The ability to copy a message or stream of messages between two parties and replay (retransmit) them to one or more of the parties.

Použito v metodice