Přehrát

Schopnost zkopírovat zprávu nebo proud zpráv mezi dvěma stranami a opakovat je (opakovaně je odeslat) jedné nebo více stran.

Použito v metodice