Přenos

Způsob distribuce informací více příjemcům současně.


Broadcast

A method to distribute information to multiple recipients simultaneously.

Použito v metodice