Přenos

Způsob distribuce informací více příjemcům současně.

Použito v metodice