Přenos klíčů přes vzduch

Elektronické distribuování klíčů bez změny komunikačního šifrovacího klíče používaného na zabezpečené komunikační cestě, přes kterou je přenos uskutečněn.


Over-The-Air Key Transfer

Electronically distributing key without changing traffic encryption key used on the secured communications path over which the transfer is accomplished.

Použito v metodice