Přenos rizik

Stav, který existuje, když jsou informace elektronicky odesílány z jednoho místa na jedno nebo více dalších míst.


Transmission

The state that exists when information is being electronically sent from one location to one or more other locations.

Použito v metodice