Přepínače

Typicky spojený jako zařízení vrstveného datového spojení, přepínače umožňují vytvářet a propojovat segmenty místní sítě (LAN), což má další výhodu při snižování kolizních domén v sítích založených na síti Ethernet.


Switches

Typically associated as a data link layer device, switches enable local area network (LAN) segments to be created and interconnected, which has the added benefit of reducing collision domains in Ethernet-based networks.

Použito v metodice