Přepínače vrstvy 2

Přepínače s operačními schopnostmi ve vrstvě 3 a vrstvě 4 modelu OSI (Open Systems Interconnect). Tyto přepínače se zaměřují na síťový protokol příchozích paketů, např. IP, a poté porovnávají cílovou adresu IP se seznamem adres ve svých tabulkách a aktivně vypočítají nejlepší způsob odeslání paketu do cíle.


Layer 2 switches

Switches with operating capabilities at layer 3 and layer 4 of the open systems interconnect (OSI) model. These switches look at the incoming packet’s networking protocol, e.g., IP, and then compare the destination IP address to the list of addresses in their tables, to actively calculate the best way to send a packet to its destination.

Použito v metodice