Přepínání paketů

Proces přenosu zpráv ve vhodných kusech, které lze v místě určení znovu sestavit.


Packet Switching

The process of transmitting messages in convenient pieces that can be reassembled at the destination.

Použito v metodice