Preproduction Model

Verze zařízení INFOSEC, která používá standardní součásti a je vhodná pro úplné vyhodnocení formy, návrhu a výkonu. Předprodukční modely jsou často označovány jako modely beta.


Preproduction Model

Version of INFOSEC equipment employing standard parts and suitable for complete evaluation of form, design, and performance. Preproduction models are often referred to as beta models.

Použito v metodice