Přepsat postup

Softwarový proces, který nahrazuje data dříve uložená na paměťovém médiu s předem určenou sadou významných dat nebo náhodných vzorů.


Overwrite Procedure

A software process that replaces data previously stored on storage media with a predetermined set of meaningless data or random patterns.

Použito v metodice