Přetečení zásobníku

Vyskytuje se, když se program nebo proces pokouší ukládat více dat do vyrovnávací paměti (oblast dočasného ukládání dat), než bylo zamýšleno uchovávat.


Buffer Overflow

Occurs when a program or process tries to store more data in a buffer (temporary data storage area) than it was intended to hold.

Použito v metodice