Přetečení zásobníku

Vyskytuje se, když se program nebo proces pokouší ukládat více dat do vyrovnávací paměti (oblast dočasného ukládání dat), než bylo zamýšleno uchovávat.

Použito v metodice