Přezkoumat

Typ metody hodnocení, která je charakterizována procesem kontroly, přezkoumání, pozorování, studie nebo analýzy jednoho nebo více hodnotících objektů pro usnadnění porozumění, dosažení objasnění nebo získání důkazů, jejichž výsledky jsou použity k podpoře určení účinnost kontroly bezpečnosti v průběhu času.


Examine

A type of assessment method that is characterized by the process of checking, inspecting, reviewing, observing, studying, or analyzing one or more assessment objects to facilitate understanding, achieve clarification, or obtain evidence, the results of which are used to support the determination of security control effectiveness over time.

Použito v metodice