Přezkoumat

Typ metody hodnocení, která je charakterizována procesem kontroly, přezkoumání, pozorování, studie nebo analýzy jednoho nebo více hodnotících objektů pro usnadnění porozumění, dosažení objasnění nebo získání důkazů, jejichž výsledky jsou použity k podpoře určení účinnost kontroly bezpečnosti v průběhu času.

Použito v metodice