Přidání bezpečnosti

Zahrnutí nových záruk hardwaru, softwaru nebo firmwaru do operačního informačního systému.

Použito v metodice