Přidání bezpečnosti

Zahrnutí nových záruk hardwaru, softwaru nebo firmwaru do operačního informačního systému.


Add-on Security

Incorporation of new hardware, software, or firmware safeguards in an operational information system.

Použito v metodice