Přidělení

Proces, který organizace používá k přiřazení bezpečnostních kontrol specifickým komponentům informačního systému, které jsou odpovědné za poskytnutí určité bezpečnostní schopnosti (např. Směrovač, server, vzdálený senzor).


Allocation

The process an organization employs to assign security controls to specific information system components responsible for providing a particular security capability (e.g., router, server, remote sensor).

Použito v metodice