Přihlásit se

Nahrávání podrobností o informacích nebo událostech v organizovaném systému vedení záznamů, obvykle sekvencovaných v pořadí, ve kterém se vyskytly.


Log

To record details of information or events in an organized record-keeping system, usually sequenced in the order in which they occurred.

Použito v metodice