Přijatelné okno přerušení

Maximální doba pro obnovení kritických systémů nebo aplikací organizace, pokud je přerušena, aby nebyly negativně ovlivněny její obchodní cíle.


Acceptable interruption window

The maximum period of time that a system can be unavailable before compromising the achievement of the enterprise's business objectives.

Použito v metodice