Přijatelné zásady použití

Politika, která vytváří dohodu mezi uživateli a podnikem a definuje pro všechny strany rozsahy použití, které jsou schváleny před získáním přístupu k síti nebo internetu.


Acceptable use policy

A policy that establishes an agreement between users and the enterprise and defines for all parties' the ranges of use that are approved before gaining access to a network or the Internet.

Použito v metodice