Přijetí rizika

Pokud je riziko v rámci tolerance rizika podniku nebo pokud náklady na jinak zmírnění rizika jsou vyšší než potenciální ztráta, podnik může převzít riziko a absorbovat veškeré ztráty.


Risk Acceptance

If the risk is within the enterprise's risk tolerance or if the cost of otherwise mitigating the risk is higher than the potential loss, the enterprise can assume the risk and absorb any losses.

Použito v metodice