Přímá zásilka

Zasílání materiálu COMSEC přímo od NSA uživatelským účtům COMSEC.


Direct Shipment

Shipment of COMSEC material directly from NSA to user COMSEC accounts

Použito v metodice