Přístup

Schopnost a prostředky komunikovat se systémem nebo jinak komunikovat s ním, využívat systémové zdroje pro zpracování informací, získání znalostí informací, které systém obsahuje, nebo pro ovládání komponent a funkcí systému.


Access

Ability and means to communicate with or otherwise interact with a system, to use system resources to handle information, to gain knowledge of the information the system contains, or to control system components and functions.

Použito v metodice