Přístup k síti

Přístup k organizačnímu informačnímu systému uživatelem (nebo procesem jednajícím jménem uživatele) komunikující prostřednictvím sítě (např. Místní síť, širokopásmová síť, internet).


Network Access

Access to an organizational information system by a user (or a process acting on behalf of a user) communicating through a network (e.g., local area network, wide area network, Internet).

Použito v metodice