Přístup psaní

Povolení zápisu do objektu v informačním systému.


Write Access

Permission to write to an object in an information system.

Použito v metodice