Přístupový bod

Zařízení, které logicky propojuje bezdrátová klientská zařízení pracující v infrastruktuře mezi sebou a poskytuje přístup k distribučnímu systému, je-li připojen, což je typicky podniková drátová síť organizace.

Použito v metodice