Přístupový bod

Zařízení, které logicky propojuje bezdrátová klientská zařízení pracující v infrastruktuře mezi sebou a poskytuje přístup k distribučnímu systému, je-li připojen, což je typicky podniková drátová síť organizace.


Access Point

A device that logically connects wireless client devices operating in infrastructure to one another and provides access to a distribution system, if connected, which is typically an organization’s enterprise wired network.

Použito v metodice