Přístupový profil

Sdružení uživatele se seznamem chráněných objektů, ke kterým může uživatel přistupovat.


Access Profile

Association of a user with a list of protected objects the user may access.

Použito v metodice