Přístupový úřad

Subjekt odpovědný za sledování a udělování přístupových oprávnění dalším oprávněným subjektům.

Použito v metodice