Přístupový úřad

Subjekt odpovědný za sledování a udělování přístupových oprávnění dalším oprávněným subjektům.


Access Authority

An entity responsible for monitoring and granting access privileges for other authorized entities.

Použito v metodice