Privilegium

Právo udělené jednotlivci, programu nebo procesu.


Privilege

A right granted to an individual, a program, or a process.

Použito v metodice