PRM

Referenční model výkonu

Rámec pro měření výkonu zajišťující běžné měření výstupů v celé federální vládě. Umožňuje agenturám lépe řídit podnikání vlády na strategické úrovni tím, že poskytuje prostředky pro využití EA agentury k měření úspěšnosti investic do informačních systémů a jejich vlivu na strategické výsledky.

Použito v metodice