PRNG

Generátor pseudonáhodných čísel

Algoritmus, který vytváří sekvenci bitů, které jsou jednoznačně určeny z počáteční hodnoty nazývané semeno. Výstup PRNG "vypadá", že je náhodný, tj. Výstup je statisticky nerozlišitelný od náhodných hodnot. Kryptografický PRNG má další vlastnost, že výstup je nepředvídatelný, vzhledem k tomu, že semeno není známé.


PRNG

Pseudorandom number generator

An algorithm that produces a sequence of bits that are uniquely determined from an initial value called a seed. The output of the PRNG “appears” to be random, i.e., the output is statistically indistinguishable from random values. A cryptographic PRNG has the additional property that the output is unpredictable, given that the seed is not known.

Použito v metodice