PRNG

Generátor pseudonáhodných čísel

Algoritmus, který vytváří sekvenci bitů, které jsou jednoznačně určeny z počáteční hodnoty nazývané semeno. Výstup PRNG "vypadá", že je náhodný, tj. Výstup je statisticky nerozlišitelný od náhodných hodnot. Kryptografický PRNG má další vlastnost, že výstup je nepředvídatelný, vzhledem k tomu, že semeno není známé.

Použito v metodice