Procedura

Dokument obsahující podrobný popis kroků nezbytných pro provedení konkrétních operací v souladu s platnými normami. Postupy jsou definovány jako součást procesů.


Procedure

A document containing a detailed description of the steps necessary to perform specific operations in conformance with applicable standards. Procedures are defined as part of processes.

Použito v metodice